• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

 

"Za naše današnje društvo bilo bi dobro kada bi u jednomu danu obitelji ostale zajedno, kada bi se kuću pretvorilo u dom ostvarenja zajedništva u Božjemu miru."

Papa Benedikt XVI. (iz knjige "Isus iz Nazareta") 

 

pozdravkrižu

 

Blago svima koji čekaju Gospodina

ivan krstitelj2

Razmišljanje uz Drugu došašćevnu nedjelju (A), 2016.

On jednostavno pripada došašćevnom vremenu, taj Ivan Krstitelj, robustan i neugledan Božji poslanik. On je najavljivač Isusov, njegov preteča, poravnatelj krivudava puta. Svojim životnim načelima nije si učinio život lagodnim.

Zamislimo si njegovo jelo od skakavaca i odjeću od devine grube kože. Možemo ga dobro zamisliti: kao figuru ispijenu od sunca s izraslom bradom. Njegov izgled je prilično zapušten i s tim u skladu njegov asketski životni stil.

Samome sebi nije bio sklon, a s njim ni drugima nije bilo lako. Njegovo propovijedanje je bilo vrlo poučno i malo svečano. Svoje slušatelje, farizeje i saduceje, naziva leglom gujinjim i optužuje ih za licemjerstvo. Izvana ispunjavaju svoju dužnost, ali njihova religija je samo izvršenje obreda, iznutra je šuplja poput prazne slame. Zato Ivan najavljuje da će pljeva biti odvojena od pšenice. Sud Božji je posve blizu. To nije bio ugodan govor, koji bi sve zadovoljio i nikoga ne bi povrijedio.

Ovaj nepokolebljivi glas u pustinji nije zašutio do danas. Liturgija Crkve omogućuje da njegov glas i dalje odjekuje, upravo sada u došašću, u danima i tjednima prije Božića.

No, još jedan lik mi istovremeno dolazi na pamet, onaj koji se redovito pojavljuje prije Božića. To je vrijeme nekog izmišljenog lika u potpunoj suprotnosti Ivanu Krstitelju. Susrećemo ga na pješačkim ulicama gradova i viđamo u izlozima dućana. Nazivaju ga "Djed mraz" - čangrizavi, dobroćudni starac u pamučnom kaputu s ostacima kuhanog vina u njegovoj opojnoj bradi.

Dva predbožićna glasnika su pred nama: Ivan Krstitelj i izmišljeni lik - "Djed mraz". Je li pristojno postaviti kršćanima pitanje: Koji od njih dvojice zapravo igra važniju ulogu za nas? "Djed mraz" širi takozvanu romantiku, ali također i strah u djece. U svakom slučaju služi u predbožićnom vremenu prodaji i dobroj zaradi, promiče želju za kupovinom i posreduje ugodnom ozračju za ove dane u godini. Njegov nastup bit će za nekoliko dana prošlost.

Nije tako s Ivanom Krstiteljem. On sigurno ne želi da sve ostane kao prije i kako je uvijek bilo. Njegov strastveni poziv glasi: obratite se! Donosite plodove koji pokazuju i otkrivaju vaše obraćenje. Počinje potpuno novo vrijeme; postoji nešto novo što nikada do sada nije bilo. To je kraljevstvo Božje. - Računamo li mi zaista s time?

Ako pogledamo našu Crkvu, ako je promatramo kritički, onda se moramo upitati: Koju ulogu ona zapravo igra? Dakako, mi vjerujemo u Boga; On je iznad nas, a mi živimo pred njegovim očima. No, imamo dojam da je tako uvijek bilo i da će tako i ostati. Mi smo se - također kao i Crkva - sasvim udobno smjestili u ovome svijetu. Ali Ivan Krstitelj nas izvlači iz udobnosti i od prividne sigurnosti. On nam pokazuje da Bog traži nešto više od nas, on traži nas same. To zahtijeva od nas obraćenje, povratak k Bogu. Biti kršćaninom je više od pobožne nedjeljne aktivnosti u crkvi; od nas se traži odluka da u životu donosimo plodove. Nismo kao lijepo i nježno ukrasno drveće postavljeni u vrtu Božjem, nego kao korisna stabla na kojima Bog očekuje bogate plodove. Donosi li moj život plodove kako Bog očekuje? Ili već osjećam sjekiru na mojim korijenima? I to bi bilo samo pitanje vremena kad će moje posiječeno drvo biti bačeno u oganj.

Ivan Krstitelj nam pokazuje s kakvom odlučnošću i radikalnošću trebamo živjeti s Bogom i za Boga. Od Ivana Krstitelja možemo naučiti sebi ponovno postaviti pitanje: Jesmo li pšenica u rukama Božjim ili samo pljeva na vjetru? Je li naša vjera, naše kršćanstvo, jezgrovito i stvarno, živo i plodno? Ili je sve kod nas brzo odvjetrilo kao prazna slama? Jesmo li spremni dočekati ​​kraljevstvo Božje i njegovu vladavinu u našim životima? Privlači li me Ivan Krstitelj, veliki Isusov došašćevni glasnik - ili sam ja samo jedna vrsta "Djeda mraza"?

. . .

Prvo čitanje, Prorok Izaija 11,1-10

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi ubogima i sud prav izricati bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika.

On će pravdom opasati bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k'o govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora.

U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

. . .

Drugo čitanje, Poslanica apostola Pavla Rimljanima 15,4-9

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.

Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

. . .

Evanđelje, Matej 3,1-12

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: "Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim."

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com


tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija