• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

 

"Za naše današnje društvo bilo bi dobro kada bi u jednomu danu obitelji ostale zajedno, kada bi se kuću pretvorilo u dom ostvarenja zajedništva u Božjemu miru."

Papa Benedikt XVI. (iz knjige "Isus iz Nazareta") 

 

pozdravkrižu

 

Svjedoci Svjetla ohrabruju siromašne

advent3

Razmišljanje uz 3. došašćevnu nedjelju (A), 11.12.2016.

U unutarnjoj tmini svoje duše i vanjskoj tmini zatvora, u koji ga moćnici strpaše, Ivan Krstitelj je opsjednut sumnjama: Mesija, za kojega je mislio da ga je prepoznao, uopće se ne ponaša kao suvereni sudac ili nemilosrdni izvršitelj božanske presude nad nevjernima i bezbožnima.

Nesiguran i doveden u varku, pita Isusa preko vjesnika: Jesi li ti zaista Mesija, na kojega već tako dugo čekamo; ti nenasilni, strpljivi, milosrdni?!

Njegovo pitanje ječi, kroz sva stoljeća, danas glasnije nego ikad, kad nas prividna Božja šutnja smeta u našem nekršćanskom svijetu. Od Evanđelja očekujemo odgovore - a ono nam samo postavlja pitanja; mi očekujemo gotova rješenja - no ovdje bivamo potaknuti sami ih pronaći; mislimo biti svjedoci spektakularnih djela - no u stvarnosti se Božja poruka ponaša poput klice koja tek polako raste. Kako nam je teško prihvatiti da je kršćanstvo povezano sa slobodom i ljubavi i stoga i s vjerom i rizikom!

Kao i Ivan, moramo i mi ponovno stupiti u advent naše vjere i Božje lice prepoznati u Isusu Kristu, koje je ponizno, milosrdno i oslobađajuće. Znakovi su njegova dolaska i danas među nama, makar suzdržani, ipak dovoljno živi. To su oni kršćani, koji svojom vjerom prisutnjuju riječ Božju u našem vremenu: oni već rade na tome da promijene svijet i sruše zidove naših zatvora. Sve više se osjećaju odgovorni i za Crkvu te u ime Evanđelja ohrabruju siromašne. Svoju snagu dobivaju iz Kristove ljubavi i iz neprestanog dijaloga s njime. Ne zadovoljavaju se time, tek strpljivo se nadati: oni su mesijanski proroci našega vremena.

Poziv se upravlja i nama: Bog i nas poziva, da se pridružimo onome mnoštvu, koje pomaže Božju prisutnost učiniti vidljivom u našem svijetu i na taj način suoblikovati čovjekovu budućnost. Svojim iskrenim i poštenim životnim načelima omogućujemo Kristovu svjetlu da obasja naše životne staze i svakodnevicu svih onih kojima je to Svjetlo jedina nada. (Sandra Ranner)

. . .

Prvo čitanje, Izaija 35,1-6a.10

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: "Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sâm hita da vas spasi!" Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.

. . .

Drugo čitanje, Jakov 5,7-10

Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime

dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala

uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.

. . .

Evanđelje, Matej 11,2-11

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju:

"Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?" Isus im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene."

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: "Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:

'Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.'

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!"

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com


tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija