• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

 

"Za naše današnje društvo bilo bi dobro kada bi u jednomu danu obitelji ostale zajedno, kada bi se kuću pretvorilo u dom ostvarenja zajedništva u Božjemu miru."

Papa Benedikt XVI. (iz knjige "Isus iz Nazareta") 

 

pozdravkrižu

 

Gospodnje su staze ljubav i istina

advent4

Razmišljanje uz 4. došašćevnu nedjelju (A), 18.12.2016.

Put od Nazareta do Beltelema na koji se uputiše Josip i Marija dug je i težak. Za prijeći po prašnjavoj cesti tu udaljenost od oko 130 km potrebno je nekoliko dana. Mariji u visokoj trudnoći putovanje postaje naporno i teško. Možemo si zamisliti tu neizvjesnost, strah i zabrinutost mlade žene i njezina životnoga partnera Josipa.

Svjesni su Božjega plana da se njihov sin uskoro treba roditi, upravo u Betlehemu. Odgode putovanja nema, jer se naredba cara Augusta o popisu stanovništva, zbog prikupljanja poreza za vojsku u zemljama izvan granica Rima, mora izvršiti. Takav popis se vrši svakih četrnaest godina te je cijela zemlja u pokretu, svaki muškarac i njegova obitelj popisuju se u mjestu odakle potječu. Tako i Josip iz betlehemskoga doma Davidova.

Naši putnici konačno ugledaše gradić Betlehem koji je povezan s događajima hrabrog i pobožnog kralja Davida. On se ovdje rodio, a ovdje je i sahranjen. O tome da će iz Betlehema izaći obećani Mesija davno je prorekao prorok Mihej: "A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom" (Mih 5,1). Misli im se sigurno roje u glavama, gdje će odsjesti kada stignu, puno je ljudi, ali uvijek se nađe neko slobodno mjesto u nekom gostinjcu.

Josipu se sigurno vraća film kako mu se prije devet mjeseci ukazuje anđeo u snu i iznosi mu Božji plan o rođenju Spasitelja svijeta. Njegova psihička i emocionalna reakcija o otajstvu Božjega utjelovljenja bila je jedinstvena. U toj židovskoj i vjerski ograničenoj sredini nije mu se lako snaći te prihvatiti i preuzeti na sebe ulogu oca, a otac nisi. Obveza mu je zaštititi Mariju od rugla i progona i k tome prihvatiti i odgojiti to dijete i biti mu pred svijetom pravi otac. Pogled na Betlehem mu potvrđuje misli da se Božji plan evo ostvaruje. Skoro su na kraju svoga puta, pred Betlehemom. Time se ostvaruje vječni Božji plan, da ljudi svih vremena i svih naroda, kako reče sveti Pavao, postanu miljenici Božji, pozvanici, sveti.

Zato se toliko i veselimo blagdanu Isusova rođenja, jer u Njemu je početak našega spasenja. U novorođenom Isusu na osobito dojmljiv način gledamo Božju privrženost i ljubav prema nama. Nitko se od nas ne može i ne treba oholiti radi toga. Nema u tome nikakve naše zasluge. To je čisti i besplatni Božji dar. Kao što roditelj daruje svoje dijete iz čiste ljubavi, tako nas Bog besplatno daruje najvrjednijim što posjeduje - svojim božanstvom. Zato u ovom blagdanskom ozračju želimo osobito zahvaliti Bogu za njegove bogate i umnožene darove, za Mariju i Josipa koji su hrabro odlučili prihvatiti suradnju na Božjemu planu. Shvatili su i prihvatili da je to dijete koje Marija nosi u svome krilu bez sumnje od "Duha Svetoga".

Molimo Boga da nam ovih dana očuva srce od svake oholosti, uznositosti i lažne ljubavi. Neka sav naš život - kao Marijin i Josipov - odražava Božju ljubav, Božju nježnost za sve ljude koje ćemo ovih dana sretati. K nama će ovih dana u posjet doći Emanuel - Bog s nama - pa ga primimio u svoje srce i u svoj skromni dom.

. . .

Prvo čitanje, Prorok Izaija 7,10-14

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: "Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina." Ali Ahaz odgovori: "Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina." Tada reče Izaija: "Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!"

. . .

Drugo čitanje, Apostol Pavao Rimljanima 1,1-7

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima.

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

. . .

Evanđelje, Matej 1,18-24

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih."

Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: "Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!"

Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com


tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija