• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

 

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Lk 3, 4. 6  (Iz 40, 3. 5)

 

pozdravkrižu

 

Vertikala i horizontala ljubavi

31. NEDJELJA KROZ GODINU (B), 04.11.2018.

> Župne obavijesti

> Tjedni raspored bogoslužja i misnih nakana

31B

Znamo ljude (možda im i sami pripadamo), o kojima se ne može reći ništa loše. Oni su pristojni i pravedni, obavljaju svoju dužnost. Pa ipak nismo u dobrima s njima. Možda nemaju manjak prijateljstva i određenog prirodnog šarma, ali im ipak nedostaje nešto što se ne može nadoknaditi nečim drugim.

Dvije su zapovijedi u kršćanstvu nerazdijeljene: ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. Naša ljubav prema Bogu očituje se u ljubavi prema bližnjemu. Uzalud je govoriti da ljubimo Boga koga ne vidimo ako ne ljubimo bližnjega s kojim svaki dan živimo. U Kristovoj se perspektivi vertikala i horizontala spajaju.

Prvo čitanje / Knjiga ponovljenog zakona (Pnz 6, 2-6): Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim. – Prvu zapovijed koju je Krist naglasio u evanđelju nalazimo već i u Starom zavjetu. Ona je bila temelj cjelokupnog života izabranog naroda.

Drugo čitanje / Poslanica Hebrejima (Heb 7, 23-28): Vječno Kristovo svećeništvo. – Kristovo svećeništvo je vječno, ono nadilazi svećeništvo Staroga zavjeta. I mi se pridružujemo krštenjem tom svećeništvu, te poput Krista postajemo sveti.

Evanđelje po Marku (Mk 12, 28b-34): Druga zapovijed slična prvoj. – Krist naglašava da je prva zapovijed ljubiti Boga svim srcem. Ali on toj zapovijedi pridodaje i drugu: ljubiti bližnjega. Tako je pokazao da se naša vjera duboko ukorjenjuje u svagdašnjem životu.

Da bi bio kršćanin, čovjeku nije dovoljno biti pristojan i pravedno obavljati svoju dužnost. Tako čine i pogani, i bezvjerci. Od Kristova vjernika traži se više. Kada se treba odlučiti, kršćanin si postavlja pitanje: Što bi Krist učinio na mojemu mjestu? Isusov odgovor je da vrijedi samo ono što činimo s ljubavlju. Samo ona čini život svijetlim, vrijednim življenja i divljenja.

 

Misna čitanja 31. nedjelje kroz godinu (B)                               Izvor: abcmisal/schott/pek

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com
tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00 - 18:30 sati:  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija