• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje ... Srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

  Psalam 51,3.19

 

pozdravkrižu

 

Isus Krist - Čovjekoljubac

3. NEDJELJA KROZ GODINU (C), 27.01.2019.

> Župne obavijesti

> Tjedni raspored bogoslužja i misnih nakana

3C 2019 u sinagogi

Na početku svoga javnog djelovanja, o kojem se kao učitelju već ponešto načulo, Isus dobiva priliku javno pročitati neki biblijski tekst u nazaretskoj sinagogi u dan subotnji. Dadnu mu u ruke knjigu proroka Izaije (8.st.pr.Kr.). Nitko zapravo ne zna tko je taj Isus.

Biblijski tekst koji je pročitao odnosi se upravo na Mesiju kojeg Bog u osobi Isusa Krista šalje u ovaj svijet da od grijeha otkupi sav ljudski rod.

Kad je Isus pročitao odlomak iz knjige proroka Izaije, odzvonio je u ušima posjetitelja sinagoge kao bajka: „Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima; proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima; na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.

S Isusom je uspostavljena nova pravednost, suprotna tvrdoći koju pokazuju sljedbenici tadašnjeg židovstva. U Kraljevstvo Božje primaju se oni koji se ne klanjaju novcu, oni koji računaju na Boga, oni koji znaju gledati ptice nebeske i ljiljane u polju, oni čije je oko čisto, svi koji iščekuju dolazak svoga gospodara.

Takav je – prema svjedočanstvima koje je sabrao evanđelist sveti Luka Isus iz Nazareta na kome počiva Duh Božji. To je evanđelje koje se propovijeda svakome stvorenju, evanđelje radi kojeg je Luka napustio svoje poganstvo i pridružio se Isusovim učenicima i apostolu Pavlu.

Ovo nam evanđelje i danas u našim životima pokazuje lik Krista čovjekoljupca, otvorena svim ljudima, blaga i milosrdna koji ne gasi žiška što tinja niti lomi napukle trske. Ono očituje silnu vjeru u djelovanje Duha Božjega koji je uvijek na djelu: kako u vrijeme samog Kristova zemaljskog života, tako i u vrijeme prve Crkve – On je na djelu i danas u Crkvi našega vremena.

O tome Klaus Hemmerle, njemački katolički teolog, piše : "Crkvi ne smiju biti važna samo pravila, samo ono što je bilo... Ako ljudi poruku Crkve više ne razumiju, onda Crkva mora tu poruku drugačije prenositi. I upravo je onda identična sa svojom zadaćom, s onim što Gospodin od nje želi, kad čini ono što je Gospodin činio. Predao se za mnoge, izgubio je svoj život da bi ga tako ponovno zadobio".

 

Misna čitanja Treće nedjelje kroz godinu (C)

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com
tel.  +385 1 655 02 93

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

17:00 - 18:30 sati: utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija