Župni Caritas Kajzerica

zupni caritas kajzerica

 

Temelj djelovanja Caritasa je Isusova zapovijed ljubavi: "Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge. Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge" (Iv 13,34-36).

Prva kršćanska zajednica rješavala je problem siromaštva zajedništvom dobara, od kojeg se "dijelilo svakome koliko je trebalo". Time se već u prvim vremenima postizalo ono čemu danas između ostalog teži Caritas - da nitko među nama ne oskudijeva:

 • po uzoru na Isusa Krista pruža konkretnu pomoć ljudima u nevolji;
 • zauzima se za potrebne i solidarizira s njima;
 • temeljna je zadaća svakog kršćanina, svake kršćanske zajednice;
 • caritas je vjera na djelu.

Upravo zato što Caritas predstavlja vjeru na djelu, on postaje i najizvrsnije sredstvo evangelizacije. Upravo onda kada svoju vjeru živimo konkretnim djelima privlačimo ljude Bogu. 

 

Uloga Caritasa u našoj župi na Kajzerici

Suradnici Župnog Caritasa su inicijatori i pokretači svih karitativnih akcija. Oni potiču župnu zajednicu da sudjeluje u akcijama dobrote koja brine za potrebite. Suradnici Župnog Caritasa imaju široko područje djelovanja, ali ovo su redovite i uobičajene djelatnosti:

 • posjeti starim i nemoćnim ljudima;
 • obilazak obitelji lošega imovinskog stanja i s više djece;
 • nabava i dostava prehrambenih potrepština potrebitima;
 • prikupljanje i podjela odjevnih predmeta;
 • obavljanje raznih poslova za stare i nemoćne osobe (nabava namirnica i lijekova, kontakt s njihovim liječnicima, ugovaranje pregleda i organiziranje prijevoza na liječničke preglede);
 • kontaktiranje s nadležnim uredom za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava naših potrebitih;
 • suradnja s Hrvatskim Caritasom, suradnja na župnoj i na mjesnoj razini;
 • posjet staračkim i dječjim domovima;
 • posjet Caritasovim kućama i ustanovama, uspostavljanje suradnje s njima, organiziranje posebnih misnih slavlja i molitvenih susreta za određene kategorije ljudi (starije, invalidne i bolesne osobe, samci …);
 • organiziranje dovoženja i odvoženja starijih osoba ili osoba s invaliditetom na Svetu misu, hodočašće i slična druženja.

Ljubav prema bližnjemu, ukorijenjena u ljubavi prema Bogu, na prvome je mjestu i nadasve zadaća svakoga pojedinog vjernika. Djelotvorna ljubav prema socijalno ugroženim župljanima je zadaća svih članova župne zajednice.

Mnogo je načina djelovanja u Župnom Caritasu. Prijaviti se možete u Župnom uredu ili nekomu od postojećih članova. Svaka aktivnost dobrote i ljubavi prema potrebitima je – dobrodošla!

 

Voditeljica  i osoba za kontakt:  Adela Bašić

Mob. 098 169 02 40

 

z lin

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com


tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija