Izgradnja (nove) crkve

 

Kajzerčani i Crkva

Kada je u ožujku 1969. godine nastala samostalna župa na Kajzerici već tada se postavilo pitanje crkvenog prostora gdje bi vjernici mogli slaviti svoje vjerske obrede. To je bio uvjet da se župa mogla osamostaliti, u protivnom sâm pravni čin odvajanja bio bi nelogičan.

Postojeći dokumenti ukazuju da je od samih početaka župe bilo riječi  o gradnji crkve na Kajzerici  i da je komunikacija između tadašnjih gradskih službi i crkvenih predstavnika postojala. U pismenoj komunikaciji provlači se nejasan urbanistički plan o budućnosti Kajzerice kao naselja, hoće li ostati obiteljske kuće ili će biti dopuštena gradnja urbanog naselja za desetak tisuća stanovnika. A dobiti dozvolu za gradnju crkve u "ona" vremena je bila utopija.

Osnivanjem samostalne župe je crkvenom vodstvu bilo jedino moguće rješenje ili imperativ kupiti neku obiteljsku kuću i u njoj, uz dopuštenje tadašnjih državnih vlasti, urediti sakralni prostor koji će župljanima služiti kao kapela ili crkva. Ipak ni prikladnu kuću nije bilo lako naći od mogućih koje su na prodaju. Bilo je kod prodavatelja i straha kuću prodati "crkvi". Tek je 7. rujna 1970. godine ipak pronađena jedna kuća u IX. Podbrežju i kupljena za 90 tisuća dinara (oko 26 tisuća DM, nap.a.). Pristupilo se dogradnji i preuređenju u prizemlju. Kapela je blagoslovljena i prva javna služba Božja bila je na Božić 1970. godine. Ona je u takvom stanju ostala sve do početka devedesetih kada je zaslugom tadašnjeg župnika fra Dominika Nedjeljka Sliškovića proširena, preuređena na najvišoj razini sakralnog objekta. Župnik je tada znao reći da imamo „tri crkve“ jer proširivani prostor nije jedinstvena cjelina, te vjernici iz druge ili treće „crkve“ uopće ne mogu vidjeti svetište s oltarom. Čak je u trećem dijelu postavljen monitor kako bi vjernici mogli bogoslužje (polu)izravno pratiti i sudjelovati u njemu.

O pojedinostima možete vidjeti u rubrici "Župna kronika".

Svaki župnik, a bilo ih je s današnjim devet, je tražio mogućnosti za odgovarajuću lokaciju i gradnju „prave“ crkve, jer ondašnja i današnja crkva na Kajzerici ni po čemu nije odgovarajuća za osmišljene pastoralne aktivnosti.

Dolaskom današnjeg župnika vlč. Mije Šibonjića u ljeto 2012. stvar se ozbiljnije pokrenula jer je on nastupio vrlo aktivno i ozbiljno se uhvatio „u koštac“ s tvrdokornim gradskim strukturama.

Prema gradskom prostornom planu na Kajzerici (ni)je predviđen konkretni prostor za gradnju nove crkve. Gradonačelnik Milan Bandić je u svibnju 2015. na "ledini" u Bencekovićevoj ulici uskliknuo da tu ima mjesta i za crkvu i za park. I tako smo, evo, dočekali i blagdan Božića 2015. godine (46. Božić od osnutka župe) bez odluke o lokaciji gradnje župne crkve.

Dakle, željena crkva na Kajzerici je i dalje samo u planovima. Očekujemo o tome aktivniju ulogu naših župljana u sukladnoj suradnji sa župnikom. (P)ostanimo dosljedni u obrani svojih vjerničkih načela i ostvarenja naših prava u svakodnevnim društvenim događanjima.

U prilogu su idejne skice nove crkve na Kajzerici kakvu je zamislio župnik vlč. Mijo Šibonjić, a dipl. arhitektica gđa Slavica Alvir ih preuzela kao nositeljica projekta. Do izgradnje u sklopu dobivanja građevne dozvole sigurno će doći do određenih preinaka.

Glede gradnje župne crkve na Kajzerici postoje u župnom uredu dokumenti koji su tijekom godina nastali korespondencijom župe s nadležnim gradskim službama ili Nadbiskupijom. (pek)

 

440x255 nova crkva1

 

440x266 nova crkva2

 

440x330 nova crkva3

 

440x330 nova crkva4

 

440x295 zemlj za crkvu

Zemljište snimljeno iz Bencekovićeve ulice u centru Kajzerice predviđeno je od strane Grada Zagreba za park i za novu župnu crkvu.

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com
tel.  +385 1 655 02 93

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

- tijekom tjedna pola sata prije i poslije sv. mise

- nedjeljom poslije župne mise 11:30 - 12:00 sati

- ili uz najavu na telefon 01 655 02 93

Lokacija