Župnici na Kajzerici

1.  IZIDOR TUŠEK   

15.04.1969. – 31.08.1970.

Don Izidor Tušek je bio onaj koji je primio dekret kard. Franje Šepera 6. ožujka 1969. o osnutku nove župe Rođenja Isusova na Kajzerici, kao otcjepljenje od župe Marije Pomoćnice na Knežiji. Dekret o imenovanju možete vidjeti OVDJE. Imenovan je prvim župnikom novoosnovane župe. Stanovao je kao salezijanac na Knežiji, a vjernici župe Kajzerica su se njemu kao svome župniku obraćali, iako se sve praktično i dalje događalo na Knežiji, kao misa, sakramenti, vjeronauk itd. (pek)

 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com


tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija