Tjedni raspored misa

 

 42 Misne nakane 13.10

 

 

 

 

 

 

RASPORED SVETIH MISA

I MISNIH NAKANA

13. – 20. listopada 2019.

NEDJELJA

13. listopada 2019.

28.  NEDJELJA KROZ GODINU C

Eduard, Hugolin, Teofil

9:00

+ Barica Pršir i ob. Pršir

+ Branko Muratović i

+ iz ob. Muratović

11:00

Župna Misa: Za sve žive i pokojne župljane (pro populo)

18:30

+ Matej Mićanović

PONEDJELJAK

14. listopada

2019.

sv. Kalist, papa; Stanislav

18:30

+ Mihovil i + ob. Vilenica

UTORAK

15. listopada

2019.

sv. Terezija Avilska, Rezika

18:30

+ Anđelija i Vlatko Škunca

+ Ivan Posavac

SRIJEDA

16. listopada

2019.

sv. Marija Alacoque, Hedviga

18:30

Misna nakana:

Za duše u Čistilištu

ČETVRTAK

17. listopada 2019.

sv. Ignacije Anti-ohijski, Vatroslav

18:30

+ Barbara, Franjo

i  Zlatko Paušić

PETAK

18. listopada 2019.

sv. Luka, evanđelist

18:30

+ Jela Marijan

+ Ana Benjak

SUBOTA

19. listopada 2019.

sv. Pavao od Križa, Izak

18:30

+ Ana i Ivan Kablar

+ Eduard Mance

NEDJELJA

20. listopada 2019.

29. NEDJELJA KROZ GODINU C

Misijska nedjelja

9:00

+ Dubravko, Josip

i Štefanija Pizent 

11:00

Župna sveta Misa: Za sve žive i pokojne župljane (pro populo)

18:30

+ Lucija Šijić

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com
tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00 - 18:30 sati:  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija