Marijina legija

Autor Anamarija Mesić

Božji legionari u zaštiti maloga čovjeka

Marijina legija je katolička laička organizacija koja je počela s djelovanjem 7. rujna 1921. u Dublinu u Irskoj. Njezin početak bio je vrlo skroman – nije nastala kao dobro planirana organizacija s napisanim pravilima i propisanim načinom djelovanja. Skupina od petnaestak laika, od kojih je većina bila mlađe dobi i imala iskustvo socijalnog rada, zajedno sa svećenikom održali su sastanak koji su započeli zazivom Duha Svetoga i molitvom svete krunice te su, stavivši se pod Marijinu zaštitu, stali promišljati kako bi najbolje mogli ugoditi Bogu i probuditi ljubav prema njemu u njegovu svijetu.

 

ml frank duffMeđu pokretačima tog prvog sastanka bio je i Frank Duff (1889-1980) koji se prije toga oduševio za naučavanje sv. Ljudevita Montfortskog (svećenik i misionar, proglašen svetim 1947.) o pravoj pobožnosti prema Majci Božjoj. Skupina je odlučila posjetiti bolesnike u bolnici za siromahe Dublin Union Hospital koju su vodile sestre milosrdnice. U svakome od tih nevoljnih i skrhanih ljudi oni su gledali i služili Isusa Krista. Članovi te skupine, koja se nazvala Udruga Gospe od Milosrđa, bili su oduševljeni takvim radom i broj im se brzo povećavao.

Mnoge značajke tog početnog rada zadržane su u Marijinoj legiji do danas: rad se obavlja u paru; nema dijeljenja materijalne pomoći (početni razlog za to bio je obzir prema Društvu sv. Vinka koje se bavilo upravo pružanjem materijalne pomoći); održavaju se tjedni sastanci na kojima se moli, čita duhovno štivo, izvješćuje o obavljenom radu i primaju zadatci za idući tjedan; u posjetima se dijeli Gospina čudotvorna medaljica.

 

ml veksil simbolSadašnji naziv Marijina legija je izabran 1925. godine, a članovi su se nazvali Marijini legionari. Počelo se uvoditi legijsko nazivlje preuzeto iz vojske starog Rima (npr. naziv prezidij za temeljni ogranak), oblikovan je Legijin stijeg i legionarsko obećanje.  Rimska legija, od koje je Marijina legija preuzela svoje ime, stoljećima je ostala glasovita po svojoj odanosti, hrabrosti, stezi, izdržljivosti i uspješnosti. Bili su to ciljevi koji su često bili prizemni i uglavnom svjetovni.

Danas legija djeluje na svim kontinentima, u preko 170 zemalja i broji četiri milijuna djelatnih i pet milijuna pomoćnih legionara.

Legija ne ide za time da obavlja neki određeni rad, nego njezin prvi cilj jest posvećenje njezinih članova. Da bi to postigla, oslanja se prije svega na sudjelovanje članova u tjednim sastancima u koje su molitva i pobožnost utkani toliko da svoje značajke predaju cijelomu zbivanju. No, tu svetost Legija želi razviti na poseban način, dati joj svojstvo apostolata. Jer apostolski duh najbolje se razvija apostolatom. Zbog toga Legija pred svakoga djelatnog člana kao bitnu obvezu postavlja tjedno obavljanje nekoga djelatnog rada što ga odredi prezidij.  Duh Marijine legije je duh Marijin.

Najmanja legijina jedinica zove se prezidij koji održava tjedni sastanak čiji su sastavni dijelovi molitva, izvješća o radu i podjela zadataka te razmjena iskustava.  Svaki prezidij se naziva prema nekome od naslova BD Marije. 

Legija kao prvenstvenu zadaću gleda duhovnu i društvenu dobrobit svakog pojedinca.  Članovi sudjeluju u životu župne zajednice putem posjeta obiteljima, bolesnicima, kako u njihovim domovima tako i u bolnicama i putem suradnje u svim apostolskim i misionarskim zadaćama župne zajednice. 

 

Marijina legija u Hrvatskoj

Marijina Legija u Hrvatskoj je prisutna od 1956. godine kada je osnovan prvi prezidij.  Za njezin dolazak osobito možemo zahvaliti tadašnjem zagrebačkom nadbiskupu kard. Franji Šeperu. Taj osnutak pozdravio je kardinal Alojzije Stepinac iz zatočeništva u pismu sestrama karmelićankama u Brezovici:  „Ja sam preuzvišenom koadjutoru (dr. Šeperu) pisao prije nekoliko mjeseci (op. 4. lipnja 1956.) da smatram vrlo važnim i od goleme koristi uvođenje Marijine legije u našu zemlju, neka učini što može da do toga dođe. I tu je očit prst Božji i Bogorodice, jer eto došlo je prije nego što sam mislio. Uprite sve sile za uspjeh, ali u sadašnjim prilikama i skrajnju razboritost, jer znate da đavao malo što tako mrzi kao Bogorodicu i Njezine pothvate.

 

ml teseraNemojte biti malodušni. Đavao će izgubiti bitku makar napreže sve sile da obuhvati sve više žrtava. Vijek Isusa i Bogorodice sigurno će doći i pakao ne može toga spriječiti, makar prolio još potoke krvi.“

Za vrijeme komunističke vlasti Marijina legija je u Hrvatskoj djelovala ilegalno te se iz tog razloga nazivala „Marijini suradnici“. Širenje po župama bilo je vrlo teško i polagano, a pristupale su joj većinom starije osobe. Osnivanjem samostalne države Hrvatske dolazi do širenja ML u Hrvatskoj.

Danas legija djeluje u gotovo svim hrvatskim biskupijama i broji preko 1000 djelatnih članova. Najviše vijeće Marijine legije za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije je Regija Zagreb.

 

 Marijina legija u župi Kajzerica

Od prosinca 2014. godine u župi djeluje prezidij „Kraljica obitelji“ koji trenutno ima sedam djelatnih legionara.  Duhovnik prezidija je župnik vlč. Mijo Šibonjić. 

Sastanci se održavaju ponedjeljkom u crkvi nakon večernje sv. mise s početkom u 19:30 sati. 

Apostolat koje prezidij obavlja su posjet obiteljima, bolnicama, domovima umirovljenika te vođenje molitvene skupine.

. . .

 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com
tel.  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA

17:00 - 18:30 sati:  utorak, četvrtak, subota i po dogovoru 

Lokacija