• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

"Za sebe si nas stvorio, Gospode, i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi."

Sveti Augustin

pozdravkrižu

 

Čovjek molitve dio je Božjega plana

17. nedjelja kroz godinu (C), 2016.

17C

"Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Otac s neba obdariti će Duhom Svetim one koji ga zaištu" rekao je Isus.

Naučio nas je moliti Očenaš. Mi često molimo, ali bez rezultata. Zašto naše molitve najčešće nisu uslišane? U čemu griješimo? Gdje se izgubio onaj smisao molitve koji nam je Isus želio prenijeti?

Isusova je molitva bila razgovor s Bogom, ona ga je vodila do susreta s njime. Naša molitva je recitiranje Bogu. Zato ona nema rezultata, zato nam je dosadna i mučna. Pokušajmo ponovno naučiti moliti Očenaš i Zdravo Marijo. Neka nam smjernice koje slijede pomognu da se zaustavimo na svakom dijelu molitve, da upijamo blago skriveno u njoj.

Možemo moliti, a da to ipak ne bude prava kršćanska molitva poput Kristove. Isus će nam reći kako se valja moliti Ocu... Ali da bismo ga mogli pravo shvatiti, najprije donosi jednu u evanđelju zapisanu svakodnevnu i čovjeku shvatljivu priču.

U prvom čitanju je opis događaja kako Abraham zagovara nedužne ljude pred Bogom. Riječ je o vremenu nekoliko tisućljeća prije Krista. Katastrofa je pogodila predio Bliskog Istoka gdje se nalazio pokvareni grad Sodoma. Prije nego što je pustoš zahvatila grad, Abraham je molio Boga da poštedi njegove stanovnike. Bio je u svom zahtjevu ponizan i uporan.

Evanđelje se u odnosu čovjeka prema Bogu daleko odmaknulo od Abrahamova vremena. Danas - u ovom kristovskom vremenu - nema više mjere koja bi nas ograničavala da se Bogu utječemo kao svome Ocu i da se zauzimamo za drugoga.

Kao odgovor na molbu učenika "Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio moliti svoje učenike" Isus najprije daje kao odgovor "Oče naš". Formulacije i postanak te molitve izrasli su iz Isusova života, mišljenja i moljenja, te izriču njegovo iskustvo Boga.

Nazivom "Oče naš", dragi Oče, Isus i nama daje udioništvo u njegovu intimnom odnosu s Bogom. On je naš Otac, a ne moj Otac – to znači da smo svi mi sinovi i kćeri njegova Oca. Naziv "otac" nalazi se u Starom zavjetu vrlo rijetko i označava Boga ne samo u njegovu uzvišenom autoritetu nego osobito u njegovu milosrđu.

Doduše, taj naziv nije ušao u židovsku molitvenu literaturu, jer je za Židove bilo nemoguće obraćati se Bogu tako prisnim nazivom. Budući da u predaji uvijek susrećemo taj Isusov naziv za Boga, možemo tvrditi da su riječi "Abba, dragi oče" vlastite Isusove riječi. Ali Isus osjeća da molitvene poteškoće njegovih učenika zadiru mnogo dublje. Unutarnji stav molitve mora se nanovo oblikovati. Isus želi da Boga molitelj shvati ozbiljno, barem toliko ozbiljno kao vlastita prijatelja. On smije i treba tražiti, moliti, kucati, sve smjeti izreći i sve očekivati.

Jer kada je čovjek, naš bližnji, u opasnosti trebamo uporno i hrabro podmetnuti svoja leđa. Molitva će nam biti hrana i potpora za velika djela. Tako čovjek iskrene i ustrajne molitve postaje dio Božjega plana.

. . .

 

Prvo čitanje  (Postanak 18,20-32)

U one dane: Reče Gospodin: "Velika je vika na Sodomu i Gomoru! Grijeh je njihov pretežak! Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli vika što je stigla do mene pa da znam."

Oni ljudi krenu odanle prema Sodomi. Abraham je još stajao pred Gospodinom pa se primače bliže i reče: "Hoćeš li iskorijeniti i nevina s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko bilo od tebe da takvo što učiniš: da ubijaš nevina i kriva pa da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?" Na to reče Gospodin: "Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih, zbog njih ću oprostiti cijelomu mjestu."

Abraham će opet: "Ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu, ja, prah i pepeo! Da slučajno bude pet manje od pedeset? Bi li uništio sav grad zbog te petorice?" On odgovori: "Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet."

I dometnu Abraham: "Ako ih se možda nađe četrdeset?" Odgovori: "Ne ću to učiniti zbog četrdesetorice."

Abraham će opet: "Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda trideset?" Odgovori: "Neću to učiniti ako ih ondje nađem trideset."

I opet će Abraham: "Još se usuđujem govoriti Gospodinu. Ako ih se možda ondje nađe dvadeset?" Odgovori: "Neću uništiti grada zbog te dvadesetorice."

Nato će Abraham: "Neka se Gospodin ne ljuti ako progovorim još samo jednom. Ako ih je slučajno ondje samo deset?" Odgovori: "Neću uništiti grada zbog te desetorice."

. . .

 

Drugo čitanje (Kološanima 2,12-14

Braćo i sestre! S Kristom suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsnuli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

. . .

 

Evanđelje  (Luka 11,1-13)

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: "Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike." On im reče: "Kad molite, govorite: 'Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast!'"

I reče im: "Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: 'Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!' A onaj mu iznutra odgovori: 'Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...' Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti!

I ja kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca otvorit će se."

"A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu."

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak i subota,

te po dogovoru

 

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa: 9:00

Župna misa: 11:00

Večernja misa: 18:30

 

Lokacija