Osnovne molitve

 

očenaš jeruzalem

 

 

 

 

 

 

 

 

OČE NAŠ na hrvatskom jeziku ispisan na Maslinskoj gori, u Jeruzalemu, listopada 1914.

 

 

 

 

ZNAK SVETOGA KRIŽA

U ime + Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen

 

MOLITVA GOSPODNJA - OČE NAŠ

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla. Amen.

 

ZDRAVO MARIJO

Zdravo Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom!
blagoslovljena ti među ženama,
i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grješnike
sada i na času smrti naše. Amen.

 

SLAVA OCU

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. 

Kako bijaše na početku, 

tako i sada i vazda, 

 i u vijeke vjekova. Amen.

  

ANĐEO GOSPODNJI

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

I ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo…

Evo službenice Gospodnje.

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo…

I Riječ je tijelom postala.

I prebivala među nama.

Zdravo Marijo…

Moli za nas, sveta Bogorodice.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Milost svoju, molimo Te, Gospodine,

ulij u duše naše,

da mi, koji smo po anđelovu navještenju

spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga,

po muci njegovoj i križu

k slavi uskrsnuća privedeni budemo.

Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Slava Ocu…


KRALJICE NEBA

Kraljice neba, raduj se, aleluja.

Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.

Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.

Moli za nas Boga, aleluja.

Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja.

Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se.

Bože, koji si se udostojao rezveseliti svijet

uskrsnućem svoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista,

daj, molimo te,

da po njegovoj Majci, Djevici Mariji,

postignemo radosti vječnoga života.

Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

ZDRAVO KRALJICE

Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa,

živote, slasti i ufanje naše, zdravo!

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, zagovornice naša,

one svoje milostive oči na nas

te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,

blagoslovljeni plod utrobe svoje,                                                

 O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

 

ČIN VJERE

Vjerujem čvrsto sve

što je Isus Krist učio

i što sveta katolička Crkva predlaže vjerovati, 

jer si to objavio Ti, Bože, koji si nepogrješivo istinit. 

U toj vjeri želim živjeti i umrijeti.

O Bože, umnoži moju vjeru!

 

ČIN UFANJA

Ufam se u Te, Bože moj, 

da ćeš mi po zaslugama Isusove muke i smrti

i po mojim dobrim djelima,

učinjenim tvojom pomoću,

oprostiti grijehe i

dati nebesku slavu.

A to se ufam zato,

jer si to obećao Ti, Bože moj,

koji si u svojem obećanju stalan i vjeran.

O Bože, učvrsti moje ufanje!

 

ČIN LJUBAVI

Ljubim te, Bože moj,

svim svojim srcem i dušom

više nego sve drugo na svijetu

jer si dostojan svake ljubavi;

i radi Tebe ljubim svoga bližnjega kao sama sebe.

O Bože, užezi ognjem svoje ljubavi moje srce!

 

MOLITVA ZA POKOJNE

Pokoj vječni daruj im Gospodine.

- I svjetlost vječna svijetlila njima.

Počivali u miru Božjem.

- Amen.

 

SAVRŠENO POKAJANJE

Moj Bože, kajem se

i žalim od svega srca

što grijesima uvrijedih Tvoju neizmjernu dobrotu.

Tvrdo odlučujem

da Te uz pomoć Tvoje milosti neću više vrijeđati,

da ću za svoje grijehe činiti dostojnu pokoru

i čuvati se grješne prigode. Amen.

 

VJEROVANJE I.

Vjerovanje kako su nam ga predali apostoli (Vjerovanje apostolsko).

 

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,

Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,

Gospodina našega,

koji je začet po Duhu Svetom,

rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom,

raspet, umro i pokopan;

sašao nad pakao;

treći dan uskrsnuo od mrtvih;

uzašao na nebesa,

sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga,

svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,

oproštenje grijeha,

uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.

 

VJEROVANJE II.

U vjerovanju, kako su nam ga predali sveti oci, javno ispovijedamo svoju vjeru i prihvaćamo ono što nam je Gospodin rekao u svojoj Riječi (Vjerovanje nicejsko-carigradsko).

 

Vjerujem u jednoga Boga,

Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlja,

svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,

jedinorođenoga Sina Božjega.

Rođenog od Oca prije svih vjekova.

Boga od Boga, svjetlo od svjetla,

pravoga Boga od pravoga Boga.

Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem,

po kome je sve stvoreno.

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja

sišao s nebesa.

I utjelovio se po Duhu Svetom

od Marije Djevice:

i postao čovjekom.

Raspet također za nas:

pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.

I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.

I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve,

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;

koji izlazi od Oca i Sina.

Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi;

koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.

I iščekujem uskrsnuće mrtvih.

I život budućega vijeka. Amen.

 

ISPOVIJEST VJERE HRVATA KATOLIKA

Čvrsto vjerujem u Boga Oca,

i Sina i Duha Svetoga.

Životom želim potvrditi

svoj krsni savez s Bogom

i tako obnoviti

sveti pradjedovski zavjet vjere

u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi.

Svoju odluku polažem

u Bezgrješno Srce Presvete Bogorodice Marije.

Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj,

čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.

Amen.

Ova Ispovijest vjere sastavljena je 1979. godine prigodom proslave Branimirova Jubileja kada se u Ninu slavila 1100. obljetnica prvoga međunarodnog priznanja Hrvatske godine 879. od pape Ivana VIII. Ovu Ispovijest vjere hrvatski su biskupi preporučili hrvatskim vjernicima moliti svakoga dana.

 

 

višeslavova krstionicaVišeslavova krstionica iz 8. stoljeća je otkrivena u Veneciji 1853. u kapucinskom samostanu., a 1941. je prebačena u Hrvatsku i smještena u palaču HAZU u Zagrebu, a danas se nalazi u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Pretpostavlja se da je krstionica prvotno bila u Ninu, u baptisteriju.

Naziva se Višeslavova krstionica jer se na njoj spominje ime hrvatskoga kneza Višeslava. Krstionica je visoka 90 cm i promjera gornjeg otvora 120 cm, a izrađena je od jednog komada kamena na kojem je, iznad reljefa križa s tropletom, latinski natpis, preveden na hrvatski:

Ovaj izvor, naime, prima slabe da ih učini prosvijetljenima. Ovdje se peru od svojih zločina, što su ih primili od svog prvog roditelja, da postanu kršćani spasonosno ispovijedajući vječno Trojstvo. Ovo djelo pobožno učini svećenik Ivan, u vrijeme kneza Višeslava (VUISSASCLAVO DUCI), i to u čast sv. Ivana Krstitelja, da zagovara njega i njegova štićenika.

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje: utorkom, četvrtkom i petkom

17:00 - 18:00

Tijekom ljeta ured je otvoren

utorkom i četvrtkom (17:00 - 18:00)

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

Tijekom ljeta nema nedjeljne večernje mise.

 

 

Lokacija