Temeljne istine katoličke vjere

10 zap mojsije 

 

DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemaj drugih bogova uz mene.
 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
 5. Ne ubij.
 6. Ne sagriješi bludno.
 7. Ne ukradi.
 8. Ne reci lažna svjedočanstva.
 9. Ne poželi tuđega ženidbenog druga.
 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

 1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom.
 2. Ljubi bližnjega svoga kao sama sebe.

 

ZLATNO PRAVILO (Mt 7,12)

Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

 

ISUSOVA ZAPOVIJED LJUBAVI

Prema bližnjemu:

Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge.

Prema neprijateljima:

Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze i molite se za one koji vas progone i kleveću, da budete sinovi svoga nebeskoga Oca koji daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima (Mt 44,45).

 

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

 1. Krštenje 
 2. Potvrda 
 3. Sveta pričest 
 4. Ispovijed 
 5. Bolesničko pomazanje 
 6. Sveti red 
 7. Ženidba

 

PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH

 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovijedane blagdane.
 2. Posti zapovjedane postove i u određene dane ne mrsi.
 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti.
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve
 5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

OSAM BLAŽENSTAVA (Mt 5, 3-12)

 1. Blaženi siromašni u duhu, njihovo je kraljevstvo nebesko.
 2. Blaženi žalosni, oni će se utješiti.
 3. Blaženi krotki, oni će baštiniti zemlju.
 4. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, oni će se nasititi (pravde).
 5. Blaženi milosrdni, oni će zadobiti milosrđe.
 6. Blaženi čista srca, oni će Boga gledati.
 7. Blaženi miroljubivi, oni će se sinovima Božjim zvati.
 8. Blaženi progonjeni zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko.

 

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

 1. Oholost 
 2. Škrtost 
 3. Bludnost 
 4. Zavist 
 5. Neumjerenost u jelu i piću 
 6. Srditost 
 7. Lijenost

 

ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA

 1. Izgubiti nadu u spasenje.
 2. Iako bez pravedna i poštena života, nadati se spasenju.
 3. Zatvoriti se pred istinom.
 4. Zavidjeti na duhovnim darovima (sposobnostima) svoga bližnjega.
 5. Otvrdnuti u grijehu.
 6. Umrijeti ne raskajan.

 

SEDAM DAROVA DUHOVA SVETOGA

 1. Mudrost 
 2. Razum 
 3. Savjet 
 4. Jakost 
 5. Znanje 
 6. Pobožnost 
 7. Strah Božji

 

 

DVANAEST PLODOVA DUHA SVETOGA

 1. Ljubav
 2. Radost
 3. Mir
 4. Strpljivost
 5. Velikodušnost
 6. Uslužnost
 7. Dobrota
 8. Krotkost
 9. Vjernost
 10. Blagost
 11. Uzdržljivost
 12. Čistoća

 

SEDAM TJELESNIH DJELA MILOSRĐA

 1. Gladna nahraniti.
 2. Žedna napojiti.
 3. Siromaha odjenuti.
 4. Putnika primiti.
 5. Bolesnika i utamničenika pohoditi.
 6. Zarobljenike, prognanike i izbjeglice pomagati.
 7. Mrtve pokopati.SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA

 1. Dvoumna savjetovati.
 2. Neuka poučiti.
 3. Grješnika pokarati.
 4. Žalosna i nevoljna utješiti.
 5. Uvredu oprostiti.
 6. Nepravdu strpljivo podnositi.
 7. Za žive i mrtve Boga moliti.

 

KREPOSTI

 1. Najvažnije su tri bogoslovne kreposti: vjera, ufanje i ljubav.
 2. Glavne su ćudoredne kreposti: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost.

 

GLAVNE ISTINE KATOLIČKE VJERE

 1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac i Sin i Duh Sveti.
 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svime upravlja.
 3. Duša je čovječja besmrtna.
 4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.
 5. Milost je Božja potrebna za spasenje.
 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

 

ČETIRI POSLJEDNJE STVARI

 1. Smrt
 2. Sud
 3. Pakao
 4. Raj

 

 

DVIJE ZAPOVIJEDI NARAVI

 1. Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini. (Mt 22,37)
 2. Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini. (Lk 10,27)

. . .


 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje utorkom, četvrtkom i petkom

od 17:00 do 18:00

Aktualno uredovno vrijeme župnog ureda možete saznati iz tjednih župnih obavijesti.

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

 

 

Lokacija