Euharistija

Srce života Crkve

 

euharistija2

 

Euharistija je spomenčin Isusove muke i uskrsnuća a ustanovio ju je u znaku gozbe. Pretvorio je kruh u svoje tijelo i vino u svoju krv, te na posljednjoj večeri rekao svojim apostolima: „Uzmite i jedite“, „Pijte iz ove čaše svi“.

Euharistija je kruna sakramenta kršćanske inicijacije, a podjeljuje se vjernima da potpuno urastaju u Kristovo Tijelo. Euharistija je srce i vrhunac života Crkve, jer njome Krist svoju Crkvu i sve njezine članove pridružuje svojoj žrtvi hvale i zahvaljivanja, koju je jednom zauvijek na križu prinio Ocu. Po ovom sakramentu on izljeva milost spasenja na svoje tijelo – Crkvu, a time i na sve vjernike osobno.

Euharistija je najveći dar koji  je Bog mogao darovati ljudskim bićima. Ona je bila i ostala srce i duša svekolikoga kršćanskog bogoštovlja i vjerničkoga života. Iz nje izlaze sve milosti za vjernika i Crkvu.

Euharistija je u novozavjetnim biblijskim tekstovima opisana kao hrana bez koje se ne može preživjeti. Isus veli: „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. ko bude jeo od ovoga kruha živjet će uvijeke (...). Tko blaguje Tijelo moje i pije Krv moju ima život vječni (...), u meni ostaje i ja u njemu“ (Iv. 6,51.54.56).

euharistija1Sakramentu euharistije redovito pristupaju vjeroučenici trećega razreda osnovne škole. Kroz župni vjeronauk koji se odvija izvan rasporeda redovitog školskog vjeronauka pripremaju se za primanje sakramenta euharistije. Više informacija o Prvoj pričesti potražite u posebnoj rubrici. (pek)

 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje utorkom, četvrtkom i petkom

od 17:00 do 18:00

Aktualno uredovno vrijeme župnog ureda možete saznati iz tjednih župnih obavijesti.

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

 

 

Lokacija