Ministranti

 

Poslužitelji oltara

 

Ministrirati prevedeno s latinskog „ministrare“znači služiti, a ministrant je služitelj, poslužitelj kod Kristova oltara, u službi euharistije. Ministrant je odmah do svećenika te je svojom službom u bogoslužju kao njegov najbliži suradnik. Ministrant je, dakle, mladi ili odrasli kršćanin koji tijekom svete mise i drugih bogoslužnih obreda pomaže ili poslužuje svećeniku.

ministrantiBogoslužje je posebno slavlje u čast samome Bogu. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast nego je to i odgovornost. Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga se od poslužitelja oltara očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato ministrant pozorno prati odvijanje obreda, moli se sabrano, dostojanstveno i pobožno se vlada.

Uzorno vladanje ministranta treba vjernike poticati na molitvu. Nikako ne bi bilo u redu da svojim ponašanjem i držanjem na bilo koji način ometa svećenika ili vjernike.

Ministrantsko odijelo ne želi samo uljepšati ministranta kao osobu, već želi obogatiti liturgiju. Lijepo odjeven ministrant uz svečano i ozbiljno ponašanje je ukras liturgije. Nebeski zaštitnik ministranata je sv. Tarzicije. Bio je to mladi rimski kršćanin koga su poganski dječaci pretukli na smrt pokušavajući mu oteti posudicu s posvećenim hostijama koje je nosio bolesnim kršćanima. Tarzicije je radije umro nego dopustio da mu otmu posudicu s hostijama koju je skrivao u svojim njedrima.  Poginuo je 15. kolovoza 257., pa mu je taj nadnevak i spomendan. Prvi ministranti u povijesti Crkve bili su apostoli Petar i Ivan. Njih je Isus poslao u selo da pripreme prostoriju u kojoj je kanio s učenicima blagovati Posljednju večeru.

Ministrantska služba u Crkvi nije vezana ni za dob ni za spol. A to znači da i djevojčice (žene) mogu posluživati kod olatara potpuno ravnopravno s dječacima (muškarcima).

 

Uzorno vladanje ministranta

Ministrant u crkvu uvijek dolazi čist, uredan i pristojno odjeven. U crkvi treba biti, ako je ikako moguće, najmanje 15 minuta prije početka svete mise, odnosno predviđenog bogoštovnog čina. Poučen ministrant također zna da ulazeći u crkvu zapravo ulazi u sveti prostor. A to znači da već pred vratima crkve mora prestati svaki suvišan razgovor i svaki oblik neprikladnoga ponašanja. Iz kamenice uzima blagoslovljenu vodu, pobožno se prekriži, pravilno se pokloni pred Presvetim (desnim koljenom do poda) i dostojanstveno produži do svoga mjesta u crkvi ili sakristiji, ako je predviđen za službu.

ministranti1

Sakristija je sastavni dio crkve. A to znači da i za sakristiju vrijede ista pravila ponašanja kao i za crkvu. U sakristiji se razgovara samo ako je to nužno potrebno. Ti razgovori, dakako, uvijek moraju biti tihi!

Tijekom svete mise uzoran ministrant drži sklopljene ruke. Ne okreće se uokolo i ne razgovara nepotrebno s drugim ministrantima. Pobožno prati obrede i sudjeluje u njima.

Pri odlasku iz crkve treba pokleknuti pred Presvetim svetohraništem. Na putu, od svoga mjesta do izlaznih vrata, nema razgovora. Uzeti blagoslovljenu vodu iz kamenice, učiniti znak križa i izići iz crkve.

I na kraju - plemeniti ministranti ponašaju se pristojno i dostojanstveno i izvan crkve.

 

Dužnosti ministranta 

  • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima;
  • prije sv. mise doći barem 15-ak minuta prije kako bi se pripremio za ministriranje, redovito uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, obuće i ruku;
  • prije i nakon sv. mise obaviti molitvu te pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara;
  •  svetoj pričesti pristupati što češće;
  •  ministrantsko odijelo čuvati i spremati kao i sve crkvene predmete i stavljati ih na predviđeno mjesto;
  •  za svaki se izostanak od mise ili sastanka valja ispričati te u slučaju spriječenosti misliti o zamjeni.

 

 

Osobine dobroga ministranta

Slava Božja na prvome mjestu

Ministranta nikada ne smije voditi želja za osobnim isticanjem nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi neka bude na veću slavu Božju.

Poslušnost i poniznost

Dobar ministrant je poslušan u svemu te spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obvezu. On neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.

Čistoća duše

„Tko će uzići na goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto“ (Ps 24). Poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi tražiti će mogućnosti da se što prije  ispovijedi.

 

Strahopoštovanje

Ne samo prema Bogu već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.

Urednost i točnost.

Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu ima obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za nj veliko i važno.

Prijateljstvo

Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Dobro je kada prijeteljstvo iz crkve prenesemo na ulicu i kućama. Lijepo je ako se nastavimo družiti i izvan crkvenog prostora.

Revnost

Poslužitelji oltara moraju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

ministranti2

Molitva prije svete Mise

Bože, ti divnim redom dijeliš službe anđelima i ljudima. Daj da i ja kod ove svete Mise služim tvome žrtveniku poput anđela: radosno, pobožno i ponizno. Sveti Tarzicije i svi sveci i svetice Božje, molite za mene.

Molitva poslije sv. Mise
Isuse, blagoslovi mene i sve moje prijatelje ministrante. Pobudi u nama i u mnogim dječacima i djevojčicama diljem svijeta klicu duhovnoga zvanja. Ako pak mene pozoveš, daj mi snage da ti kažem: Evo me!

 

Poziv novim ministrantima

Pozivamo svu djecu i mlade koji žele biti poslužitelji kod oltara te svojim odazivom pomoći u napredovanju ove župe da pristupe našoj ministrantskoj službi i obogate našu zajednicu. Puno je dječaka i djevojčica koji služe Kristu, najboljem Učitelju. Zašto ne bi i ti? Dođi, prijavi se i postani ministrant. 

Redoviti sastanci ministranata u našoj župi su subotom kada sa svojim voditeljem uvježbavaju zadatke koje obavljaju kod liturgijske službe i naravno uvijek je to u prijateljskom i opuštenom ozračju. (pek)

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ul. IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje: utorkom, četvrtkom i petkom

17:00 - 18:00

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

 

 

Lokacija