Pastoralno i ekonomsko vijeće

ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Župno pastoralno vijeće (ŽPV) je prema Zakoniku kanonskoga prava "župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. Ono potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornosti, te time povezuje djelovanje svećenika i laika. Svaki je član dužan župniku pomagati u unapređivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja koja će razmatrati na sjednicama. Članovi vijeća razmatraju sva pitanja koja su povezana s vjerskim životom i pastoralnim djelovanjem župe, pripravljaju djelatne prijedloge i zaključke, te se brinu za njihovo provođenje". 

U okviru ŽPV-a članovi oblikuju zajednička mišljenja, stavove, prosudbe s područja pastoralne djelatnosti te ih predlažu na usvajanje župniku koji pri tom ima slobodu prihvatiti ili ne prihvatiti takve savjete. Dakle, ŽPV ima samo savjetodavan glas (kanon 212, t. 3), a ne i upravne i vodstvene funkcije. Ono je i glavna komunikacijska snaga unutar župe. U njemu se mora odvijati dijalog među vijećnicima međusobno, između Vijeća i župnika i između Vijeća i svih vjernika koje ono zastupa. Tu se krije i odgovor na pitanje zbog čga uopće crkveni pastiri trebaju od vjernika tražiti savjete. Vjernici po snazi primljenih sakramenata imaju sposobnost savjetovati crkvene pastire.

Već po svome imenu ŽPV je usmjereno pastoralnom radu tj. pomaganju župniku u vršenju njegove službe. Sve ono što u jednoj župi treba podizeti za duhovno dobro njezinih pripadnika jest ujedno i zadatak ŽPV-a. Svaki član bi to učinio na svoj način i prema svom položaju. No taj je zadatak još zahtjevniji i širi. On je apostolski. To znači da članovi Vijeća trebaju vršiti svoju kršćansku misiju i, kao vjernici, u svoje vlastito ime. Pripadnost ovome Vijeću je novi i službeni način laičkog apostolata.

Osim apostolata, u sadržaj rada ŽPV-a ubrajamo i naviještanje, vjerski tisak, brigu za župnu liturgiju, socijalni i karitativni rad, obiteljski apostolat i odgoj mladeži, katehizaciju mladih i odraslih vjernika, pastoralne kontakte s vjernicima i nevjernicima, izgradnju i čuvanje crkvenih objekata itd.

ŽPV jedan je novi model kolegijalnog dušobrižništva. Umjesto da sam kler suvereno upravlja župama, svi se vjernici imaju brinuti za svoju vjersku zajednicu, odgovorno sudjelovati u vođenju župe. Moralna i vjerska zrelost članova Vijeća glavni je preduvjet uspješnosti i opravdanosti župnoga pastoralnog vijeća.

ŽPV je utemeljeno prema crkvenim odredbama koje su temelj statuta vijeća, a svoje sjedište ima u župnim prostorijama. Župnik predlaže 15 kandidata za članove Vijeća a potvrđuje ih nadbiskup na jedan mandat, koji može biti obnovljen.

Na razdoblje od tri godine (2013-2016) imenovani su sljedeći pastoralni vijećnici: Dubravka Bačanek, Anamarija Vidović, Kata Lipovac, Marijan Antolić, Snježana Šimeg, Ivanka Batarilo, Robertina Galić, Stanko Lovrić, Franjo Đogaš, Josip Antolković, Blaženka Matić, Mihael Račić, Mihael Palić, Matija Račić i Stjepan Vuk. 

U dopisu Zagrebačke nadbiskupije između ostaloga stoji: "Želimo i molimo da rad Pastoralnoga vijeća resi zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima župne zajednice tako da nova evangelizacija, na koju nas je neumorno pozivao blagopokojni papa Ivan Pavao II. i nastavlja pozivati sadašnji papa Benedikt XVI, što više prožima naš život i djelovanje."

 

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Župno ekonomsko vijeće (ŽEV) prema Zakoniku kanonskoga prava ustanovljuje župnik kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju župnim materijalnim dobrima.

„Župno ekonomsko vijeće ima zadatak pomagati župniku u pripremi redovitoga i izvanrednoga župnog predračuna, pregledavati i odobravati blagajničke knjige i dokumentaciju na kraju svakog pothvata, davati mišljenja o izvanrednim pothvatima župe i brinuti o čuvanju isprava i dokaznica. Ima samo savjetodavni, a ne odlučujući glas. U njemu se ipak treba očitovati odgovorna suradnja vjernika u gospodarskom upravljanju župom“ (ZKP).

Župno ekonomsko vijeće će u našoj župi imati osobitu aktivnost kod izgradnje nove župne crkve i župniku će biti vrlo važna „desna ruka“.

Dekretom nadbiskupa zagrebačkog od 3. travnja 2013. u Župno ekonomsko vijeće na mandat od tri godine izabrani su: Hrvoje Serdarušić, Slavica Alvir, Ivica Matić, Ivan Ušljebrka i Marko Bačanek.

. . .

 

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

Upravitelj župe

vlč. Krunoslav Kolar

 

ŽIRO-RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

 

ŽUPNI URED

ureduje utorkom, četvrtkom i petkom

od 17:00 do 18:00

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa u 9:00

Župna misa u 11:00

Večernja misa u 18:30

 

 

Lokacija