• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

"Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati."

 Iz Prve poslanice Korinćanima (1. Kor 10, 12-13) 

pozdravkrižu

 

Ne stidim se svjedočanstva za Boga

27C

Razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (c), 2016.

Naša se vjera ne temelji na očekivanju nagrade već je ona prožeta Duhom Kristovim da činimo dobro oko sebe. Ipak misao o nagradi i kazni može nam pomoći u našem izboru puta pravednosti koji vodi u Kraljevstvo Božje. Vjera je u uskoj vezi s povjerenjem i vjernošću. Prijatelju vjerujem da govori istinu. Vjerujem mu na riječ jer poznam njegovo srce. Bog je vjeran i ono što On radi je istina. Ne duguje mi nagradu ili objašnjenje. On vodi i poziva, odlučuje i usmjerava. On je Gospodar. No, On je ujedno i kao prijatelj koji daje, pomaže i zahvalan je.

Pravednik radi svoje vjernosti ostaje na životu.

Prorok Habakuk, mali prorok žali se Bogu: U zemlji nema više prava ni pravde, a Bog šuti. Dobiva odgovor koji mu ne obećava skoru pomoć, ali poziva na povjerenje, čak i ako potpora kasni. Vjernosti Božjoj mora odgovoriti odanost naroda. Biblijska riječ koja se prevodi kao "vjernost" znači i vjeru i odanost. Čak i u današnjem Evanđelju odjekuje u riječi "vjera" važnost odanosti i povjerenja. Čovjek poštuje Boga po vjeri i povjerenju, a Bog ga prihvaća i daruje mu život.

Ne stidi se svjedočanstva za Gospodina našega.

Isusov učenik ne smije biti pokoleban pred neprijateljstvom svoje sredine. Duh Kristov mu je vazda pratilac i jamac. U Drugom pismu Timoteju stoji kao podsjetnik na ono što je Pavao u Poslanici Rimljanima mogao napisati kao svoju ispovijest: "Ne stidim se, uistinu, evanđelja; ono je snaga Božja, spasenje svakomu tko vjeruje" (Rim 1,16; usp. Hab 2,4).

Kad bi vaša vjera bila velika kao zrno gorušičino!

Apostoli sigurno nisu bili nevjerni, ali njihova vjera je bila slaba, što je više puta Isus izjavio. No, gdje je vjera slaba, nedostaje ljubavi i nade, hrabrosti i pouzdanja. Zahtjev "Umnoži nam vjeru" neophodan je u svim vremenima. Ono što je u evanđelju rečeno od strane gazde i njegova sluge, pretpostavlja društvenu situaciju koja nam se čini nepodnošljivom. Isus se ovdje ne postavlja kao onaj koji sukobljava međusobne odnose nego učenicima želi samo reći da svojim radom nisu stekli nikakvo pravo pred Bogom, da su pozvani na rad za Božju stvar. A da su bili u stanju to učiniti, Božji je dar.

. . .

MISAO TJEDNA

Za one koji vjeruju, Krist kaže:

da u Bogu ništa ne umire,

ni sjeme, niti kap, ni prašina ni čovjek.

Samo prošlost umire, i sadašnjost umire.

No, budućnost živi zauvijek.

Za one koji vjeruju, kaže On:

Ja sam čovjekova budućnost. (Iz Indije)

. . .

Prvo čitanje, Knjiga proroka Habakuka 1,2-3; 2,2-4

"Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi 'Nasilje!' a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto da promatram ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni."

Tada Gospodin odgovori i reče: "Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propast će onaj čija duša nije pravedna, a pravednik će od svoje vjere živjeti."

. . .

Drugo čitanje, Druga poslanica Timoteju 1,6-8.13-14

Predragi! Podsjećam te: raspiri milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duh bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego se zlopati zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj. Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

. . .

Evanđelje, Luka 17,5-10

U ono vrijeme: Apostoli zamole Gospodina: "Umnoži nam vjeru!" Gospodin im odvrati: "Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao."

"Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: 'Dođi brzo i sjedni za stol!' Neće li mu naprotiv reći: 'Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti'? Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!'"

. . .

. . .

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA

Kajzerica

Ulica IX. Podbrežje 35

10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR9623600001101628709

SWIFT: ZABAHR2X

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak i subota

te po dogovoru


SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa: 9:00

Župna misa: 11:00

Večernja misa: 18:30

 

Lokacija