• 980x300 crkva lijeva strana

  • 980x300 crkva izvana

  • 980x300 kajz pan1

"Otvori, Gospodine, srca naša, da se priklonimo riječima Sina tvoga!"

Djela apostolska (Dj 16, 14b)

 

pozdravkrižu

 

Obrati se i vjeruj Evanđelju

PRVA KORIZMENA NEDJELJA, 1. 3. 2020.

1A korizma 2020

Krist u pustinji (autor: Briton Riviere *1840.)

Započinjemo sveto vrijeme korizme u kojemu se pripremamo za najveću kršćansku svetkovinu – Uskrs! Čega ćeš se odreći, a što prihvatiti?

To je tvoja stvar – svaki zna najbolje kako će kroz korizmu. Ipak, čini se da ćemo po plodovima tek prepoznati je li naš odabir bio dobar ili nije. Plod odricanja i korizme bi me trebao približiti slici Boga koja je u meni. Na tom putu, čekaju me razne napasti i iskušenja – na što me priprema i upozorava Riječ Božja koju slušamo prve korizmene nedjelje.

Sada je vrijeme milosti i sada je vrijeme spasa – obrati se i vjeruj Evanđelju! Hoćeš li?

Misna čitanja 1. korizmene nedjelje (A)

 

z lin

Kontakt

ŽUPA ROĐENJA ISUSOVA
Kajzerica
Ulica IX. Podbrežje 35
10020 Zagreb

info@zupa-kajzerica.com

Telefon  +385 1 655 02 93

 

ŽIRORAČUN

Zagrebačka banka

IBAN: HR9623600001101628709

 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOGA UREDA

17:00-18:00  utorak, četvrtak i subota,

te po dogovoru

 

 

SVETE MISE NEDJELJOM

Jutarnja misa: 9:00

Župna misa: 11:00

Večernja misa: 18:30

 

Lokacija